Facebook
Spændende nyheder! Out2Camp bliver til Camptoo

Regler og ansvar

Forsikring

Ejer/udlejer skal sørge for at køretøjet i forvejen er privat ansvarsforsikret efter gældende love samt at kaskoforsikring er tegnet i et offentligt registreret forsikringsselskab. I lejeperioden erstatter Out2Camps platformforsikring ejers private forsikring, som typisk ikke dækker udlejning. Der er udlejers ansvar at sørge for at forsikringsbetingelserne i Out2Camps platformforsikring er overholdt, både i forhold til køretøj og lejers alder og kørekortskrav.

Klargøring af køretøjet

Ejer skal gennemgå checkliste for udlejning før lejer ankommer, og samtidig sørge for, at udleverings- og returneringskemaer er udskrevet i to eksemplarer inden udlejning.

Overdragelse

Når nøgler bliver overdraget skal ejer sammenligne lejers kørekortnummer og og anden information med det, der er oplyst i lejekontrakten. Ejer skal også tjekke, at lejers alder er som oplyst, samt sørge for at lejer får det Grønne kort med for autocampere.

Eksisterende skader

Kendte skader på køretøjet skal oplyses af ejer i udleveringsskemaet. Skemaet kan hentes på Out2Camp. Det anbefales at både lejer og ejer tager billeder både udvendig og indvendig.

Lejer

Lejer skal ha en bostedadresse i Norge, Sverige eller Danmark, og i øvrigt overholde forsikringsbetingelserne i forhold til krav om alder og kørekorts mindste gyldighedsperiode. Hvis lejer af andre årsager ikke vurderes i stand til at føre køretøjet, skal ejer aflyse lejemålet.

Rygning og dyr

Hvis ejer har forbudt rygning og dyr i køretøjet skal det respekteres.

Fortrydelsesret

Fortryder du en booking, skal du aflyse bookingen via din lejeoversigt på Out2Camp. Lejer bliver refunderet i henhold til ejers aflysningspolitik.

Afhentning

Hvis ikke køretøjet er i overensstemmelse med beskrivelsen på Out2Camp og i lejekontrakten, kan lejer aflyse lejemålet.

Ansvar

Lejer har ansvar for køretøjet i hele lejeperioden og betaler en selvrisiko i henhold til tilknyttet forsikring i forbindelse med hver enkelt skade.

Kilometerstand og brændstof

Køretøjets kilometer- og brændstofstand noteres i udleverings- og returneringsskema ved lejens begyndelse og afslutning. Køretøjet skal leveres tilbage med samme mængde brændstof som ved afhentning.

Brændstoftype

Lejer er ansvarlig for at påfylde korrekt brændstof på køretøjet.

Olie og vand

Hvis en kritisk lampe lyser eller der opstår fejl på køretøjet, skal lejer stoppe med det samme, hvorefter vejhjælp skal kontaktes.

Bøder

Parkeringsbøder, fartbøder, broafgifter, vejafgifter og lignende som køretøjet modtager i lejeperioden, skal betales af lejer.

Aflevering

Lejer og ejer skal sammen tjekke at køretøjet afleveres i samme stand som ved afhentning. Hvis køretøjet er skadet, er det ejers ansvar at skader indføres i returneringsskemaet med lejers og ejers underskrift, og at Out2Camp informeres øjeblikkelig med hensyn til eventuel forsikringssag.