Facebook
Spændende nyheder! Out2Camp bliver til Camptoo

Rejs overalt i frihed og sikkerhed

Du har lejet den perfekte autocamper, campingvogn eller teltvogn, og er klar til at rejse ud i verden. For at du skal kunne nyde din ferie fuldt ud har Out2Camp fundet den optimale forsikring for udlejninger mellem private. Se vores forsikringer der dækker brugere, lejere og ejere af privatejede køretøjer.

Hver eneste dag sørger 3.300 medarbejdere hos Tryg for ro i sindet og sikkerhed for mere end 3 millioner forsikringskunder. Tryg stræber efter høj kunde- og medarbejdertilfredshed, og flere undersøgelser viser, at:
 • Tryg er anset som det bedste selskab til at behandle forsikringskrav.
 • 78% af kunderne vil anbefale Tryg til deres venner og familie efter at haft kontakt med Tryg.
 • 77% af kunderne giver den højeste karakter hos Trustpilot.
 • Tryg er forsikringsselskabet med de mest loyale kunder sammenlignet med konkurrerende selskaber.

Tryg er det andenstørste skadesforsikringsselskab i den nordiske region, og er tilstede i Danmark, Norge og Sverige. Tryg er det største selskab i Danmark og tredjestørst i Norge. I Sverige findes Tryg på femteplads.

Dækning

Forsikringen gennem Out2camp tilbyder en god dækning ved udlejning mellem private, og dækker både lejer og ejer af et køretøj.

Ansvar:
 • Dækker lejers ansvar for skade, der sker ved autocampers brug som køretøj.

Kasko:
 • Skade på det lejede samt tab ved tyveri, røveri og bortkomst.
 • Fastmonteret tilbehør og ekstraudstyr.
 • Fortelte, telte og læsejl.
 • Udlejers alm. private indbo og løst inventar der hører til, og som normalt befinder sig i det lejede.

Ferieboligindkvartering:
 • Kontanterstatning til brug for lejers indkvartering, hvis køretøjet ikke kan benyttes eller bebos som følge af en skade.

Lejetabsdækning:
 • Kontanterstatning til dækning af udlejers fremtidige lejeindtægt ved skade på køretøjet. Det er en betingelse, at den nye aftale er indgået via Out2Camp.

Vejhjælp (undtaget er autocampere ældre end 10 år):
 • Assistance i forbindelse med driftsstop eller mekanisk nedbrud.
 • Skift af punkteret eller defekt hjul, oplukning af dør eller udbringning af brændstof.
 • Bjærgning eller transport hvis skaden ikke kan udbedres på stedet.
 • Erstatningsbil ved driftsstop eller skade der strækker sig over mere end 48 timer.
 • Transport af fører og passager til nærmeste hospital ved ildebefindende, skade eller sygdom.
 • Hjemtransport af køretøjet hvis fører eller medfører ikke kan føre køretøjet.

Selvrisiko

Følgende selvrisikobeløb er gældende for udlejningen:
 • For ansvar- og kaskoskader er der en selvrisiko på 5.000 DKK. Sker der både ansvars- og kaskoskade ved den samme begivenhed, beregner Tryg selvrisiko som ved én skade.
 • Ved bortkomst af køretøjet er der en selvrisiko på 10% for en autocamper, dog mindst 20.000 DKK pr. skade, og 5% ved en campingvogn, dog mindst 10.000 DKK pr. skade.
 • Ved skade på indbo er der en selvrisiko på 1.000 DKK.

Forudsætning for dækning

Lejer og godkendte førere i lejeaftalen skal opfylde følgende krav for at være dækket af forsikringen:
 • Være mindst 23 år gammel.
 • Have haft gyldig kørekort i mindst 3 år.
 • Kørekort skal være udstedt i Danmark, Norge eller Sverige.
 • Være registreret bosiddende i Danmark, Norge eller Sverige og have et dansk, norsk eller svensk ID-kort fra bostedslandet.

Køretøjet skal som udgangspunkt opfylde følgende betingelser:
 • En autocamper må ikke være ældre end 15 år, og en camping-/teltvogn må ikke være ældre end 20 år.
 • En autocamper må ikke have kørt mere end 250.000 km.
 • Totalvægt for autocamper og campingvogn må henholdsvis ikke overstige 6.000 kg og 2.000 kg.
 • Nyværdi for autocamper og campingvogn må henholdsvis ikke overstige 2.000.000 DKK og 800.000 DKK.
 • Køretøjet skal være indregistreret i Danmark.
 • En autocamper skal være ansvars- og kaskoforsikret, og campingvogn kaskoforsikret - begge i et offentlig registreret forsikringsselskab.

Ved leje af autocamper og kørsel i udlandet skal udlejer bestille det Grønne kort hos eget forsikringsselskab, og lejer skal medbringe det Grønne kort under hele lejeperioden.

Dækningsområde

Policen dækker kørsel følgende lande:
Østrig, Albanien, Andorra, Azerbaijan, Belgium, Bulgarien, Bosnien, Hviderusland, Schweitz, Cypern, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Spanien, Estland, Frankrig, Liechtenstein, Finland, Storbritannien, Grækenland, Ungarn, Kroatien, Italien, Israel, Iran, Irland, Island, Luxembourg, Litauen, Letland, Malta, Marokko, Moldova, Makedonien, Montenegro, Norge, Holland, Portugal, Polen, Rumænien, Rusland, Sverige, Slovakiet, Slovenien, Serbien, Tunesien, Tyrkiet, Ukraine.

Forsikringsbetingelser

På denne side fremgår ikke alle oplysninger om Out2camps forsikring. I tilfælde af skade, er det forsikringsbetingelserne, der gælder. Betingelserne og faktablad her:


Faktablad for autocamper
Faktablad for camping- og teltvogn
Forsikringsbetingelser for privat udleje af autocamper
Forsikringsbetingelser for privat udleje af camping- og teltvogn

Spørgsmål vedrørende vores forsikring?

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget, som vedrører vores forsikring? Kontakt vores support for hjælp!