Regler og ansvar

Forsikring

Køretøjet skal være dækket af kasko- og ansvarsforsikring i lejeperioden. Campingvogne og teltvogne må højest være 20 gamle, mens der for autocampere er en grænse på 15 år og maks. 250.000 kørte km for dækning. Platformens forsikring for privatejede køretøjer dækker henholdsvis autocampere op til 2 millioner DKK, og campingvogne op til 800.000 DKK.

Klargøring af køretøjet

Ejer skal gennemgå checkliste for udlejning før lejer ankommer, og samtidig sørge for, at udleverings- og returneringskemaer er udskrevet i to eksemplarer inden udlejning.

Overdragelse

Når nøgler bliver overdraget skal ejer sammenligne lejers kørekortnummer og og anden information med det, der er oplyst i lejekontrakten. Ejer skal også tjekke, at lejers alder er som oplyst, samt sørge for at lejer får det Grønne kort med for autocampere.

Eksisterende skader

Kendte skader på køretøjet skal oplyses af ejer i udleveringsskemaet. Skemaet kan hentes på Out2Camp. Det anbefales at både lejer og ejer tager billeder både udvendig og indvendig.

Lejer

Lejer skal mindst være 23 år gammel med registreret adresse i Norge, Sverige eller Danmark. Kørekortet skal ligeledes være udstedt i lejers bostedsland, og lejer skal have haft gyldig kørekort de sidste 3 år. Hvis lejer af andre årsager ikke vurderes i stand til at føre køretøjet, skal ejer aflyse lejemålet.

Rygning og dyr

Hvis ejer har forbudt rygning og dyr i køretøjet skal det respekteres.

Fortrydelsesret

Fortryder du en booking, skal du aflyse bookingen via din lejeoversigt på Out2Camp. Lejer bliver refunderet i henhold til ejers aflysningspolitik.

Afhentning

Hvis ikke køretøjet er i overensstemmelse med beskrivelsen på Out2Camp og i lejekontrakten, kan lejer aflyse lejemålet.

Ansvar

Lejer har ansvar for køretøjet i hele lejeperioden og betaler en selvrisiko i henhold til tilknyttet forsikring i forbindelse med hver enkelt skade.

Kilometerstand og brændstof

Køretøjets kilometer- og brændstofstand noteres i udleverings- og returneringsskema ved lejens begyndelse og afslutning. Køretøjet skal leveres tilbage med samme mængde brændstof som ved afhentning.

Brændstoftype

Lejer er ansvarlig for at påfylde korrekt brændstof på køretøjet.

Olie og vand

Hvis en kritisk lampe lyser eller der opstår fejl på køretøjet, skal lejer stoppe med det samme, hvorefter vejhjælp skal kontaktes.

Bøder

Parkeringsbøder, fartbøder, broafgifter, vejafgifter og lignende som køretøjet modtager i lejeperioden, skal betales af lejer.

Aflevering

Lejer og ejer skal sammen tjekke at køretøjet afleveres i samme stand som ved afhentning. Hvis køretøjet er skadet, er det ejers ansvar at skader indføres i returneringsskemaet med lejers og ejers underskrift, og at Out2Camp informeres øjeblikkelig med hensyn til eventuel forsikringssag.